หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เชิญชม... “มหาดุริยางค์ไทย เทิดไท้ 84 พรรษา ตามรอยพระยุคลบาท”
เมื่อวันที่ 24/1/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่เชิญชม... “มหาดุริยางค์ไทย เทิดไท้ 84 พรรษา ตามรอยพระยุคลบาท” มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สังกัดภาคเอกชนและภาครัฐบาล เชิญชมการบรรเลงดนตรี “มหาดุริยางค์ไทย เทิดไท้ 84 พรรษา ตามรอยพระยุคลบาท” โดยนักเรียน นักศึกษาจาก 12 สถาบันและศิลปินชื่อดังจากกรมศิลปากร “อาจารย์สมบัติ สังเวียนทอง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรราคา 200 และ 500 บาท ได้ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-200-325 โดยรายได้มอบมูลนิธิชัยพัฒนา และชมรมดนตรีไทยจังหวัดสงขลา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20121240411.doc
20121240412.jpg
 
ทีมงาน