หัวข้อ :  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี
เมื่อวันที่ 13/04/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งนับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ “วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่” เปลี่ยนประเภทสถาบันเป็น “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในภาคใต้ โดยงานวันคล้ายวันสถาปนาฯในครั้งนี้ จัดให้มีการปล่อยปลาเบญจพรรณ จำนวน 170,000 ตัว กิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท ให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 อาทิ นักศึกษาได้รับรางวัลนักกรีฑายอดเยี่ยมหญิง และได้รับเหรียญรางวัลรวมเป็นอันดับที่ 6 ประเภทกรีฑา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาจากภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555 นักศึกษาได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมและวิชาการ ประจำปี 2556 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย นักศึกษาผ่านคัดเลือก 40 คนสุดท้ายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course รุ่นที่ 6 นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ เป็นต้น ณ ศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ทีผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201442211111.doc
201442211112.jpg
201442211113.jpg
201442211114.jpg
 
ทีมงาน