หัวข้อ :  “ดูระบบประปาผ่านสมาร์ทโฟน” ผลงานสุดเจ๋ง ของนักศึกษา ม.หาดใหญ่
เมื่อวันที่ 17/04/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
นายภาณุพงศ์ สวัสดี และนายสถาพร สุขลิ้ม นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คนเก่งจาก ม.หาดใหญ่ นำผลงานสุดยอดไอเดีย “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูลระบบท่อน้ำและหัวดับเพลิง เพื่อระงับเหตุอัคคีภัย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส กรณีศึกษาเมืองหาดใหญ่” คว้ารางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สำเร็จ จากเวทีการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา นายสถาพรเล่าถึงผลงานรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ว่า “ผมและเพื่อนมีโอกาสฝึกสหกิจศึกษาที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) จึงนำความรู้ด้านภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลท่อจ่ายน้ำประปา อุปกรณ์ระบบประปา ข้อมูลมาตรวัดน้ำ ข้อมูลหัวดับเพลิง และข้อมูลแหล่งน้ำ เข้าสู่โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ โดยสามารถเปิดดูฐานข้อมูลได้ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ก็สามารถค้นหาจุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำ หรือท่อประปาได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เช่น เมื่อมีเหตุแจ้งท่อประปารั่ว จากเดิมต้องลงพื้นที่เพื่อค้นหาท่อน้ำที่มีปัญหาโดยใช้แผนที่กระดาษ แต่เมื่อนำระบบปฏิบัติการนี้มาใช้ เจ้าหน้าที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ เปิดหาข้อมูลหรือพิกัดของท่อน้ำที่เกิดปัญหาได้ทันที ที่สำคัญไปกว่านั้นยังมีประโยชน์ต่อการระงับเหตุอัคคีภัย คือเมื่อมีการแจ้งเหตุไฟไหม้ที่ชุมชนใด เจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบปฏิบัติการตัวนี้ค้นหาหัวจ่ายน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ทันที หรือหากเกิดเหตุหัวจ่ายน้ำไม่พอ ก็สามารถค้นหาหัวจ่ายน้ำบริเวณใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นระบบปฏิบัติการที่มีประโยชน์ที่พวกเราภูมิใจ และจะพยายามพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้น โดยเน้นการใช้งานที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุด” ด้านนายภาณุพงศ์ กล่าวเสริมถึงความภูมิใจกับรางวัลในระดับประเทศว่า “ภูมิใจที่ได้นำความรู้ด้านภูมิสารสนเทศที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ผมชอบและสนใจ เพราะเห็นว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้หลากหลายหน่วยงาน และตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่มีไปใช้กับการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อหน่วยงานและสังคม ซึ่งทั้งหมดของความสำเร็จต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช รุธิรโก อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกสหกิจศึกษาครั้งนี้ ที่ให้ทั้งความรู้ คำแนะนำและกำลังใจที่ดี จนเราสามารถทำงานชิ้นนี้ได้ประสบความสำเร็จ”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20144219321.doc
20144219322.jpg
 
ทีมงาน