หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 09/04/2557    โดย
ม.หาดใหญ่จับมือศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณภัยร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ : ม.หาดใหญ่มอบป้ายรณรงค์ "สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ" ให้แก่ศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณภัยเขต 11 และ 12
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20144915531.jpg
20144915532.jpg
20144915533.jpg
1077038779510.jpg
 
ทีมงาน