หัวข้อ :  “ซูยะห์” ม.หาดใหญ่ ฝากถึงเยาวชนไทย “เป็นคนไทย ต้องรักษ์ภาษาไทย”
เมื่อวันที่ 27/03/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
“ซูยะห์” ม.หาดใหญ่ ฝากถึงเยาวชนไทย “เป็นคนไทย ต้องรักษ์ภาษาไทย” ซูยะห์ หรือ นางสาวคอซียะห์ ดือเระ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลือกเรียนภาษาไทยเพราะฝันอยากเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เพื่อช่วยสืบสานและอนุรักษ์ภาษาไทยให้กับเยาวชนไทยมุสลิมในท้องถิ่น โดยซูยะห์มีโอกาสออกสหกิจศึกษาที่โรงเรียนดารุสสาลาม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ในตำแหน่งครูฝึกสอนวิชาภาษาไทย และนำผลงานเข้าประกวดจนคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 9 ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซูยะห์เล่าถึงการเรียนสาขาวิชาภาษาไทยฯ ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่า “เลือกเรียนภาษาไทย เพราะเป็นคนไทย จึงต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยชอบเรียนวิชาภาษาไทยตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนดารุสสาลาม จ.นราธิวาส และเมื่อจบ ม.6 จึงตัดสินใจเรียนต่อในสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพราะอยู่ใกล้บ้านเดินทางไปเรียนและกลับบ้านสะดวก รุ่นพี่และอาจารย์ที่โรงเรียนก็แนะนำให้มาเรียนที่นี่ จึงไม่ลังเลที่จะมาต่อยอดความรักในภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งไม่ผิดหวังเพราะได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ ที่สำคัญได้รับความรักและการเอาใจใส่ดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด” ซูยะห์กล่าวต่อว่า “ประทับใจประสบการณ์การเป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนดารุสสาลาม ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของตัวเอง ทำให้รู้สึกผูกพันและอยากทำประโยชน์เพื่อพัฒนาโรงเรียนตัวเองให้ดีขึ้น โดยหลังจบการศึกษาจาก ม.หาดใหญ่ โรงเรียนได้ให้โอกาสให้เข้าทำงานเป็นครูสอนภาษาไทยที่นี่ด้วย จึงตั้งใจจะนำความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยถ่ายทอดไปยังรุ่นน้องให้มากที่สุด เพราะยังเห็นว่าเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ มีทักษะการใช้ภาษาไทยไม่ดี เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นยังนิยมใช้ภาษามลายูถิ่น ในการสื่อสาร ดังนั้นในฐานะครูภาษาไทย จึงตั้งใจอยากให้เยาวชนในพื้นที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดีเพื่อโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในสังคมที่กว้างขวางขึ้น”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201432717161.doc
201432717162.jpg
201432717163.jpg
201432717164.jpg
 
ทีมงาน