หัวข้อ :  อ.จักษ์ พบ นศ.รัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ แนะ “คิดอย่างผู้นำ ทำอย่างผู้รู้ อยู่อย่างผู้ให้ ไปอย่างผู้ปล่อยวาง”
เมื่อวันที่ 19/2/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
อ.จักษ์ พบ นศ.รัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ แนะ “คิดอย่างผู้นำ ทำอย่างผู้รู้ อยู่อย่างผู้ให้ ไปอย่างผู้ปล่อยวาง” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดเสวนาหัวข้อ “นักรัฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศไทย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนา ภายในงานมีนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ได้ชี้แนะแนวทางในการเรียนสายวิชารัฐศาสตร์ให้กับนักศึกษาว่า “สาขารัฐศาสตร์เป็นสาขาที่สอนให้คนจบไปเป็นผู้นำ ดังนั้นผู้เรียนรัฐศาสตร์จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ควบคู่กับการมีจริยธรรมที่ดี ซึ่งในเรื่องจริยธรรมถือเป็นหัวใจหลักของการเรียนสายการปกครอง เพราะเมื่อได้มีโอกาสไปบริหารผู้อื่น ถ้าเป็นผู้บริหารที่ดีบ้านเมืองก็พัฒนา แต่ถ้าจบไปแล้ว“โกง”ก็จะส่งผลให้ประเทศขาดการพัฒนาไปด้วย ดังนั้นจึงฝากถึงเยาวชนไม่ว่าจะเรียนสายรัฐศาสตร์หรือสาขาใด ๆ ก็ตาม ให้นึกถึงความถูกต้องและการมีศีลธรรมจริยธรรมให้มากที่สุด เพราะเมื่อคนเราขาดความสำนึกผิดชอบชั่วดีแล้ว จะทำให้การอยู่ร่วมกันมีปัญหา ส่งผลให้บ้านเมืองวุ่นวายในที่สุด นอกจากนี้ขอฝากหลักคิดในการดำเนินชีวิตสั้น ๆ ว่า ‘คิดอย่างผู้นำ ทำอย่างผู้รู้ อยู่อย่างผู้ให้ ไปอย่างผู้ปล่อยวาง’ ”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201421916141.doc
201421916142.jpg
201421916143.jpg
201421916144.jpg
 
ทีมงาน