หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ มอบรางวัล “นักรัฐศาสตร์ดีเด่น” และ “นักธุรกิจดีเด่น” หวังให้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชน
เมื่อวันที่ 17/1/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ มอบรางวัล “นักรัฐศาสตร์ดีเด่น” และ “นักธุรกิจดีเด่น” หวังให้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ และนักธุรกิจดี ประจำปี 2554 เพื่อเชิดชูผลงานผู้มีความสามารถทางด้านการบริหารงานด้านรัฐศาสตร์และการบริหารงานด้านธุรกิจ ในงานหาดใหญ่แฟร์ 2012 เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานและมอบโล่รางวัล จากการที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการค้นหานักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ ครั้งที่ 3 เพื่อเฟ้นหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงานด้านรัฐศาสตร์ดีเด่น มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานต่อไป ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ ครั้งที่ 3 ปีนี้ แยกเป็น 2 สาขาคือ สาขาส่วนภูมิภาคได้แก่ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 ผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมุสลิม และนายจำนัล เหมือนดำ นายอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายอำเภอผู้มีผลงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2550 รวมถึงโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่วนรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่น สาขาส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เมธีวิจัยอาวุโส สาขาสังคมศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษาและมีผลงานดีเด่นด้านการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ และนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ผู้มีความสามารถด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐและเอกชน นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นักรัฐศาสตร์ดีเด่น สาขาส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชน ความเป็นผู้หญิง ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งที่ทำตนยืนอยู่ในจุดนี้ได้ เนื่องจากผู้หญิงมักจะมีความละเอียดรอบคอบและใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆ มากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณสุภาพบุรุษทั้งหลายที่ให้โอกาสผู้หญิงได้แสดงความสามารถ สิ่งที่ตนระลึกอยู่เสมอคือ เมื่อมีโอกาสก้าวเข้ามาทำงานตรงนี้ ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเป็นงานที่ต้องใกล้ชิดประชาชน ดูแลทุกข์สุขของประชาชนตั้งแต่เขาตื่นนอนจนเขานอนหลับ ต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไร มีปัญหาอะไรต้องเร่งแก้ไข และต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านมีคุณชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้าน ซึ่งการที่ตนสามารถก้าวมายืนในจุดนี้ จนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่าน ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทุกที่ให้การสนับสนุนด้วยดี อยากฝากถึงคนที่ทำงานในสายบริหารทุกระดับว่า เมื่อเราทำงานในองค์กรใดๆ ต้องรู้จักบทบาทการทำงานของตนให้ชัดเจน ต้องใส่ใจและ มีการพัฒนางานอยู่เสมอ ไม่ย่อท้อ หากพบเจออุปสรรคอาจท้อได้ แต่อย่านาน ต้องรู้จักตนเองและมีความสุขกับงาน ด้านรางวัลนักธุรกิจดีเด่น เป็นรางวัลที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบให้กับนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน มีวิสัยทัศน์ มีความมานะอุตสาหะ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนักธุรกิจดีเด่น ในปีนี้ คือ นายชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประธานกรรมการกลุ่มชูเกียรติ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มาสด้าและฟอร์ดในหลายจังหวัดภาคใต้ นายชูเกียรติเป็นบุคคลที่รับการยกย่องว่า เป็นนักธุรกิจที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยความขยันขันแข็ง มานะอดทน ทำให้นายชูเกียรติประสบความสำเร็จอย่างในวันนี้ นายชูเกียรติเล่าว่า ตนใช้เวลาหลายสิบปี กว่าที่จะประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ เดิมทีตนทำงานเป็นลูกจ้างในร้านขายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง แต่มีความคิดว่าหากยังทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ ครอบครัวอาจลำบาก ลูกๆ อาจไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนตน จึงตัดสินใจมาทำธุรกิจเล็กๆของตนเอง โดยเริ่มจากการเป็นพ่อค้าปลา ขยับขยายมาเป็นเจ้าของแพปลา ส่งปลาออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซียและสิงคโปร์ หลังจากนั้นก็เริ่มหันมาจับธุรกิจเรือประมงและโรงงานน้ำแข็งควบคู่กัน เพราะเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่เอื้อต่อกัน จากนั้นก็มีธุรกิจปั๊มน้ำมัน และการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เพิ่มเติม รวมถึงธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์ที่ครบวงจรในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้ อย่างในทุกวันนี้ นายชูเกียรติกล่าวแนะนำว่า สำหรับคนที่จะเริ่มทำธุรกิจนั้น การทำธุรกิจประเภทลูกโซ่ คือจับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันและเอื้อกันกับธุรกิจเดิม จะง่ายกว่าการจับธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หลักสำคัญคือ ต้องอดทน มานะพยายาม การจะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวัน อาจใช้เวลานับสิบๆปี แต่ขอให้ตั้งใจจริง ทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจกับลูกค้า ทุกขั้นตอนต้องดูแลด้วยตนเองทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าได้สินค้าและบริการที่ดี อีกส่วนที่สำคัญคือการดูแลลูกน้องให้เหมือนกับคนในครอบครัว เหมือนลูกน้องเป็นลูกเหมือนหลานคนหนึ่ง เพราะการทำธุรกิจไม่สามารถทำคนเดียวได้ หากเราดูแลเขาดี เขาก็จะดีตอบ รางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ และรางวัลนักธุรกิจดีเด่น เป็นรางวัลที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งนอกจากจะมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านรัฐศาสตร์และด้านการบริหารธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ยังหวังให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดแนวคิดด้านการทำงาน การพัฒนางาน และพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ แก่นักปกครอง นักบริหาร ในทุกระดับ นักธุรกิจทุกแขนง รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ทุกคนอีกด้วย จึงอยากให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาทุกคน ยึดนักรัฐศาสตร์ดีเด่นและนักธุรกิจดีเด่นเป็นแบบอย่างในการทำงานและการดำเนินชีวิต
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201211723441.doc
201211723442.jpg
201211723443.jpg
201211723444.jpg
 
ทีมงาน