หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เชิญกูรูธุรกิจค้าปลีก จัดเสวนา..ค้าปลีกไทยสู่อาเซียน
เมื่อวันที่ 28/1/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เชิญมืออาชีพด้านธุรกิจค้าปลีกระดับประเทศ ร่วมเสวนาหัวข้อ “ทิศทางความสำเร็จธุรกิจค้าปลีกไทยสู่อาเซียน” โดยมี ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมเสวนา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมป่าตอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ กล่าวถึงการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในปี 2557 ว่า “ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อมีการเติบโตมากที่สุดและคาดว่าจะมีการขยายสาขาเข้าสู่ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยร้านค้าประเภทสุขภาพและความงามจะได้รับความสนใจและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และที่น่าจับตามองคือกลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้างอย่าง โฮมโปร เมกะโฮม อิเกีย ไทวัสดุ ยังคงเร่งขยายสาขาสวนกระแสกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวรวดเร็ว ทำให้วัสดุก่อสร้างรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งภายในเติบโตขึ้นด้วย ที่สำคัญการซื้อขายออนไลน์จะพลิกโฉมจาก eMarket Place ไปสู่ e-tailing ร้านค้าปลีกออนไลน์อย่าง tarad.com, amazon.com, ebay.com รวมไปถึงผู้ประกอบการค้าปลีกอย่าง เซ็นทรัล เดอะมอลล์ บิ๊กซี เทสโก้โลตัส เซเว่นอีเลฟเว่น ต่างเตรียมพร้อมสู่ระบบการค้าออนไลน์ เพื่อรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะมีการซื้อของออนไลน์มากขึ้น” ด้านคุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล กล่าวถึงการเตรียมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในตลาดอาเซียนว่า “ต้องเตรียมคนให้พร้อมโดยให้ความรู้เรื่องภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ที่สำคัญกระแสการซื้อขายออนไลน์กำลังได้รับความนิยมสูง ทำให้ต้องปรับลดคนหน้าร้านแล้วเพิ่มคนหลังร้านให้มากขึ้น โดยผู้ขายต้องมีหน้าร้านและดูแลเรื่องการขนส่งให้ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่า จ่ายเงินแล้วจะได้รับสินค้าแน่นอน ปัจจุบันร้านค้าอย่าง B2S และ Office Mate เริ่มมีหน้าร้านน้อยลงและหันมาทำการค้าออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้สามารถสู้กับคู่แข่งในตลาดออนไลน์ได้” คุณจารุวรรณกล่าวทิ้งท้ายว่า “ธุรกิจค้าปลีกไม่ต้องการคนเก่ง แต่ต้องการคนรักความก้าวหน้า โดยปัจจุบันทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกมีจำนวนน้อยมาก บริษัทเซ็นทรัลฯ จึงมีโครงการลงนามความร่วมมือกับหลาย ๆ มหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงสาขา เข้ามาปฏิบัติงานและรองรับการขยายสาขาไปยังต่างประเทศ” ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ กล่าวเสริม “ภาคการศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ คณะบริหารธุรกิจ โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ลงนามความร่วมมือโครงการ Young Professional Retailer กับบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงที่สถานประกอบการและได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯหลังจบการศึกษา ภายใต้สโลแกน “เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำแน่นอน” นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ยังมีศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201412810291.doc
2013122414453.jpg
2013122414454.jpg
2013122414455.jpg
 
ทีมงาน