หัวข้อ :  เด็กคอมพ์ ม.หาดใหญ่ คว้าแชมป์ สื่อการสอนภูมิศาสตร์บนแท็บเล็ต
เมื่อวันที่ 28/1/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
นางสาวพรชนก อาศน์สุวรรณ นายศิวรักษ์ ชาโนเพ็ญศิริ และนายภานุพงค์ คงแก้วเคลื่อน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสื่อการเรียนรู้ ในผลงาน “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หมวดภูมิศาสตร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) นางสาวพรชนก กล่าวว่า “สื่อการสอนที่พวกเราจัดทำขึ้น ตอบสนองต่อการสนับสนุนให้เด็กใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยบทเรียนชุดนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงบนแท็บเล็ต เด็กสามารถเรียนรู้และทำแบบทดสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อการสอนที่มีรูปแบบตื่นตาตื่นใจ มีรูปภาพ มีเสียงประกอบ ที่เร้าต่อความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ทำให้เด็กเข้าใจเนื้อหาในวิชาเรียนมากขึ้น” นายภานุพงค์ กล่าวเสริมว่า “เราเลือกทำสื่อการสอนในวิชาที่มีเนื้อหาเข้าใจยาก โดยก่อนนำรายละเอียดทั้งหมดมาจัดวางในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พวกเราต้องค้นคว้าหาคำตอบ ว่าสื่อการสอนที่ทำสำเร็จมาแล้วนั้น ช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กได้จริงหรือไม่ โดยเราพบว่าวิชาภูมิศาสตร์เป็นอีกวิชาหนึ่ง ที่มีเนื้อหาเข้าใจยาก จึงช่วยกันศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาภูมิศาสตร์ชั้น ม.1 และสรุปเนื้อหาให้ง่ายต่อความเข้าใจของเด็ก หลังจากนั้นจึงนำเนื้อหามาออกแบบเป็นสื่อการเรียนการสอน จนสำเร็จเป็นผลงานชิ้นนี้ในที่สุด” “สำหรับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคใต้ที่ได้รับ ถือเป็นรางวัลที่เราภูมิใจ เพราะเราได้เป็นตัวแทนจากภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศในรอบชิงชนะเลิศกลางเดือนมีนาคมนี้ โดยเราต้องกลับมาปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์ขึ้นตามคำแนะนำของคณะกรรมการ เพื่อให้งานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุด และที่สำคัญเป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย” นายศิวรักษ์กล่าวทิ้งท้าย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201412810181.doc
2013122414452.jpg
 
ทีมงาน