หัวข้อ :  “ศรันย์กร” ม.หาดใหญ่ เติมเต็มชีวิตด้วยการทำกิจกรรม
เมื่อวันที่ 14/1/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
“กอล์ฟ” หรือ นายศรันย์กร โคราช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นักกิจกรรมรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) นักศึกษาตัวอย่างที่มีผลการเรียนดีระดับเกียรตินิยม เคยเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 และเป็นนักกิจกรรมตัวยงของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่าถึงประสบการณ์ดี ๆ จากการทำกิจกรรม ที่วันนี้กิจกรรมกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตนักศึกษา “กิจกรรมทำให้ชีวิตมีสีสัน ทำให้เราเห็นโลกอีกมุมหนึ่งที่ไม่สามารถเจอได้ในห้องเรียน ผมชื่นชอบการผจญภัยจึงสนใจทำกิจกรรมกับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีโอกาสเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ชนบท งไกลบ่อยครั้ง ซึ่งที่นั่นผมได้เห็นชีวิตของผู้คนมากมาย เป็นภาพชีวิตที่เราไม่สามารถเห็นได้จากชีวิตคนเมือง ที่สำคัญผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและโลกใบนี้ ด้วยการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่า แม้พวกเราจะเป็นแค่นักศึกษากลุ่มเล็ก ๆ แต่ใจที่เรามอบให้กับโลกใบนี้ ผมว่ามันยิ่งใหญ่ และอยากให้ทุกคน หันกลับมาสนใจเรื่องที่เป็นส่วนรวม และคิดจะทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้บ้าง แล้วโลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นเยอะครับ” กอล์ฟ กล่าวถึงการวางแผนชีวิตหลังจบการศึกษาว่า จะเรียนต่อในระดับปริญญาโท เพราะยังรู้สึกสนุกกับการเรียน โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสนับสนุนให้แก่ศิษย์เก่าเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยกอล์ฟสนใจจะศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ และคาดหวังว่าถ้ามีโอกาสจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป กอล์ฟยังกล่าวทิ้งท้ายถึงรุ่นน้องว่า เมื่อมีโอกาสได้เรียนก็ขอให้เรียนอย่างเต็มที่ และรู้จักเติมเต็มชีวิตด้วยการหาเวลาว่างมาทำกิจกรรมบ้าง อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยไม่รู้จักทำประโยชน์ให้กับตัวเองและสังคม
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201411416491.doc
 
ทีมงาน