หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่พบปะครูแนะแนวสุราษฎร์ฯ ในโครงการ “Creative Thinking สู่ครูแนะแนวพันธุ์ใหม่”
เมื่อวันที่ 24/12/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการ “Creative Thinking สู่ครูแนะแนวพันธุ์ใหม่” ณ โรงแรม เค ปาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ม.หาดใหญ่ เข้าจัดกิจกรรมร่วมกับครูแนะแนวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 50 คน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายก่อเกียรติ อินทรักษ์ นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร และนายมนูญ ศิลปะรัศมี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติร่วมงานในพิธีเปิดและปิดโครงการฯ โดยกิจกรรมภายในโครงการฯ ครูแนะแนวได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ครูแนะแนว ได้แก่การบรรยายพิเศษเรื่อง “Young Professional Retailer” โดยนายณัฐชัย สวัสดี ผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้าง บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และความรู้เกี่ยวกับ ไคเซ็น ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “Kaizen & Creative Thinking” โดยอาจารย์เธียรชัย พันธ์คง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2013122414441.doc
2013122414442.jpg
2013122414443.jpg
2013122414444.jpg
 
ทีมงาน