หัวข้อ :  2 คนเก่ง ม.หาดใหญ่…นักศึกษาดีเด่นรางวัล สสอท. ปี 56
เมื่อวันที่ 17/12/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
นายศิวรักษ์ ชาโนเพ็ญศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และนายศรันย์กร โคราช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หาดใหญ่ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 36 ปี การสถาปนา สสอท.โดยมี ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี และ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ม.หาดใหญ่ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2013121712421.doc
2013121712422.jpg
2013121712423.jpg
2013121712424.jpg
 
ทีมงาน