หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จับมือเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ทุน “การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
เมื่อวันที่ 13/11/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับนายเรืองเวช วิทวัสการเวท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในความร่วมมือทางวิชาการโครงการ Young Professional Retailer เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงที่สถานประกอบการและได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หลังจบการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม และเปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ ที่สำคัญมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2013111315421.doc
2013111315422.jpg
2013111315423.jpg
2013111315424.jpg
 
ทีมงาน