หัวข้อ :  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 17/10/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ถ่ายภาพหมู่ : นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมคณะ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในโอกาสที่ อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสงขลากับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2013101717251.doc
2013101717252.jpg
 
ทีมงาน