หัวข้อ :  เดิน - วิ่ง เพื่อสันติภาพ 10 ปี สิงห์มะหาด ม.หาดใหญ่
เมื่อวันที่ 16/10/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการแข่งขัน “เดิน - วิ่ง เพื่อสันติภาพ 10 ปี สิงห์มะหาด ม.หาดใหญ่” ชิงถ้วยรางวัลเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร จำนวน 16 รุ่น และการวิ่งฟันรัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร จำนวน 8 รุ่น โดยใช้เส้นทางถนนเลี่ยงเมือง(สายควนลัง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวถึงการจัดงาน เดิน - วิ่ง เพื่อสันติภาพ 10 ปี สิงห์มะหาด ม.หาดใหญ่ ครั้งนี้ว่า “การจัดการแข่งขัน เดิน – วิ่งเพื่อสันติภาพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองวาระครบรอบ 10 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และปลูกฝังความสามัคคีในหมู่ประชาชนร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการรวมพลังเพื่อแสดงอุดมการณ์ ความสามัคคีและเจตคติที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เพื่อนำมาซึ่งความสุขและสันติภาพต่อไป” สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนักวิ่งชาวไทยและต่างชาติ อาทิ นักวิ่งจากจังหวัดเชียงราย ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี พังงา และนักวิ่งชาวต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศเคนย่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับความประทับใจในการแข่งขันวิ่งครั้งนี้อีกด้วย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2013101613151.doc
2013101613152.jpg
2013101613153.jpg
2013101613154.jpg
 
ทีมงาน