หัวข้อ :  สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.หาดใหญ่ ผ่านมาตฐาน "ดีมาก"
เมื่อวันที่ 2/10/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
แสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำกัด ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับ "ดีมาก" จากการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2556 โดยสหกรณ์จังหวัดสงขลา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20131021001.jpg
DSC_0545.JPG
 
ทีมงาน