หัวข้อ :  นักศึกษา HBS ม.หาดใหญ่เจ๋ง! สอบผ่านใบรับรองจาก Oracle
เมื่อวันที่ 9/9/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
“ไม่มีอะไรจะเกินความสามารถของเรา หากเรามีความตั้งใจจริง” นี้คือหนึ่งเสียงของความสำเร็จของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 12 คน ได้แก่ นางสาวศิรินาถ น้อยวิไล, นายปิติพัฒน์ ลิมวนาทิพงษ์, นายเอกวัฒน์ สวัสดิโรจน์, นายธีรวุฒิ มามะ, นายปฏิเวธ ชัยศิริกุลชัย, นายกมนเดช ตังติวิวัฒน์, นายปรเมศวร์ บุญยัง, นายเอษณะ อินโท, นายภูมิพัฒน์ อรรถธรรม, นายนุรดีน มูซอ, นายวรัชญ์ พูลสุข และนายจาตุรนค์ ถาดทอง ที่สามารถสอบผ่านได้รับใบรับรองจากบริษัท Oracle Corporation บริษัทคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล, เครื่องมือสำหรับพัฒนาฐานข้อมูล, ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร, ระบบลูกค้าสัมพันธ์, ระบบบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยมีสำนักงานอยู่ทั่วโลกกว่า 145 ประเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เข้าร่วมโครงการ Oracle Academy เป็นโครงการด้านการศึกษาในระดับสากลของทาง Oracle เพื่อสนับสนุนความรู้ด้านการใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle ให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญษเอก โดยไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในฐานะสมาชิกของ Oracle Academy จึงมีสิทธ์อย่างถูกต้องในการใช้ซอฟต์แวร์ Oracle และเอกสารอบรมฉบับสากลของทาง Oracle ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังมีสิทธ์ในการออกใบรับรองการผ่านการอบรม Oracle Certificate ในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท Oracle เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สอบผ่าน Oracle ได้อีกด้วย อาจารย์ไอริณ สกุลศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ผู้รับผิดชอบโครงการและวิทยากรโครงการ Oracle Classroom in Thailand University Under Oracle Academy for Student in Hatyai University ครั้งที่ 8 กล่าวถึงโครงการและความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “ การสอบใบรับรองจากบริษัท Oracle Corporation เป็นโครงการที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมีอาจารย์ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ คือ อาจารย์จิรนันท์ สมนวล ซึ่งทีมของเราได้จัดอบรมแก่นักศึกษาที่สนใจจำนวน 50 คน เป็นเวลา 4 วัน ซึ่งเราจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว และมีนักศึกษาสอบผ่านโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่มอบให้กับนักศึกษา ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความเชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล กับองค์กรที่มีประสบการณ์ระดับโลก” นายปฏิเวธ ชัยศิริกุลชัย นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “พวกเราดีใจที่สามารถสอบผ่านได้รับใบรับรองจาก Oracle ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุนและเห็นความตั้งใจจริงพวกเรา ซึ่งในปีนี้เริ่มมีน้องชั้นปีที่ 1 ให้ความสนใจเข้าสอบและสามารถสอบผ่านด้วย จึงคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีและอยากให้น้อง ๆ และเพื่อน ๆ นักศึกษาลองมาทดสอบความสามารถดู เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในการเรียนและการทำงานในอนาคต”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20139914441.doc
20139914442.jpg
 
ทีมงาน