หัวข้อ :  อธิการบดีม.หาดใหญ่เข้ารับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” จาก ป.ป.ช.
เมื่อวันที่ 15/8/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
อธิการบดีม.หาดใหญ่เข้ารับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” จาก ป.ป.ช. ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับรางวัลชมเชย“องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต (NACC Integrity Awards 2012) จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20138151141.jpg
20138151142.jpg
20138151143.jpg
03.jpg
 
ทีมงาน