หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดมหกรรมงานวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ Hatyai Fair 2012
เมื่อวันที่ 27/12/2554    โดย สำนักสื่อสารองค์กร

ม.หาดใหญ่จัดมหกรรมงานวิชาการครั้งยิ่งใหญ่
 
Hatyai Fair 2012

                มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เตรียมจัดงานหาดใหญ่แฟร์ 2012 (Hatyai Fair 2012) มหกรรมงานวิชาการสำหรับนักเรียน นักศึกษาในภาคใต้  เปิดเวทีประลองความสามารถทางด้านวิชาการ  ชิงโล่รางวัล และทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท พร้อมกิจกรรมด้านวิชาการอื่น ๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2555  ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า “งานหาดใหญ่แฟร์เป็นโครงการที่ม.หาดใหญ่จัดขึ้นทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการให้แก่ท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นภาคใต้ ได้มีเวทีแสดงความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตนถนัด โดยมีรางวัลเป็นโล่เกียรติยศและทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท”

                ในปีนี้  งานหาดใหญ่แฟร์ 2012 แบ่งกิจกรรมด้านวิชาการออกเป็น 4 ประเภทหลัก  ได้แก่ 1) การแข่งขันทางวิชาการและทักษะพิเศษ อาทิ การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  การแข่งขันตอบปัญหา  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันโต้วาที  การประกวดดนตรีและร้องเพลง  2) การประชุม อบรม บรรยายพิเศษ อาทิ การอบรมด้านศิลปะการแสดง “ละครสร้างฝัน สร้างสรรค์จินตนาการ”  การบรรยายพิเศษ “นโยบายการเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย” 3) การสาธิตและการออกร้าน อาทิ โครงการ My Portfolio Showcase 2012 Season II   4) การมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ได้แก่ รางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ และรางวัลนักธุรกิจดีเด่นภาคใต้

                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.หาดใหญ่ ได้กล่าวเสริมว่า “นอกจากกิจกรรมด้านวิชาการอันหลากหลายแล้ว  ในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศมาร่วมงานด้วย ไม่ว่าจะเป็น คุณชูวิทย์   กมลวิศิษฎ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ ที่จะมาบรรยายร่วมกับนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ตรงด้านการบริหารกิจการ ในหัวข้อเรื่อง “นโยบายการเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย” หรือครูพี่เบิร์ด  ภูมิ   เสริมสรรพสุข  Edutainer From Enconcept E-Academy ที่จะมาร่วมกิจกรรมในโครงการ Live English in HU”

                ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ ได้ที่ http://www.hu.ac.th/hatyaifair หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-200346  ,  074-200381

 


 
ดาวน์โหลดไฟล์
2011122714231.doc
2011122714232.jpg
 
ทีมงาน