หัวข้อ :  ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เมื่อวันที่ 7/8/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
คณะกรรมการสภาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหญ่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20138717261.doc
20138717262.jpg
 
ทีมงาน