หัวข้อ :  ตั้ม นักศึกษารางวัลพระราชทาน ‘การเรียนและกิจกรรมควรไปพร้อมกัน’
เมื่อวันที่ 30/7/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
นายธรรมรัตน์ พูลเพิ่ม หรือตั้ม นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด อีกหนึ่งนักศึกษาดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ “คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาจากภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ตั้มเป็นนักศึกษาที่มุ่งมั่นในการเรียน เพิ่งจบการศึกษาและเป็นว่าที่บัณฑิตใหม่ที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตนักศึกษาไม่ได้ทุ่มเทเวลาเฉพาะการเรียนอย่างเดียว แต่ยังสนใจหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ ๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย จนได้รับรางวัลทางวิชาการระดับประเทศหลายโครงการ อาทิ ผ่านคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 คนของนักศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course รุ่นที่ 4 จัดโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดโดยมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 เป็นต้น ตั้มเล่าถึงชีวิตการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยว่า "ใฝ่ฝันและตั้งใจว่าจะต้องเรียนด้านการตลาดตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยม ซึ่งก่อนหน้านี้ศึกษาหาข้อมูลในสาขาวิชาต่าง ๆ ว่าสาขาวิชาไหนเป็นตัวเรามากที่สุด จึงมาสรุปที่สาขาวิชาการตลาด ที่ตั้มคิดว่าจะนำตั้มไปสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันได้นั่นคือ การเป็นนักธุรกิจที่มีกิจการเป็นของตัวเอง โดยวิชาการตลาดจะสอนให้เราทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ โดยตัดสินใจเลือกเรียนต่อที่ ม.หาดใหญ่ ด้วยเป็นมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน มีคณาจารย์และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ตั้มว่ามีคุณภาพเทียบเท่ามหาวิทยาลัยดัง ๆ ในกรุงเทพฯ จึงตัดสินใจเรียนที่นี่ และได้รับประสบการณ์ชีวิตและโอกาสดี ๆ จากมหาวิทยาลัยมากมาย จนกระทั่งได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตรางวัลหนึ่งที่ตั้มและครอบครัวภูมิใจมากครับ" “รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ถือเป็นเกียรติสูงสุดของวงศ์ตระกูล นำมาซึ่งความปิติยินดีให้แก่สถาบันการศึกษาและครอบครัว รางวัลอันทรงเกียรตินี้จะเป็นแรงบัลดาลใจที่ดี ให้ตั้มมีกำลังใจในการทำงานต่าง ๆ โดยมุ่งทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มากที่สุด และขอฝากข้อคิดในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่น้องๆว่าอย่ามุ่งแต่เรียนอย่างเดียว ควรหาเวลาว่างทำกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการเรียนด้วย เพราะการทำกิจกรรมทำให้เรารู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับคนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญ สำหรับเตรียมความพร้อมต่อการทำงานจริงในอนาคต” ตั้มกล่าวทิ้งท้าย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201373010131.doc
201373010132.jpg
201373010133.jpg
 
ทีมงาน