หัวข้อ :  นักศึกษานิเทศม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลสปอตโทรทัศน์ปี 56 ช่อง NBT
เมื่อวันที่ 26/7/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดสปอตโทรทัศน์ โครงการ “ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมไทย ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรมปี 2556” โดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล นายปรเมศวร์ อาษาพันธ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ตัวแทนจากทีม Dude Glory เจ้าของผลงาน Pure รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดในครั้งนี้ว่า “คำว่า ‘ประสบการณ์’ สำหรับผมถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยครับ ซึ่งในการทำสปอตออกมาหนึ่งตัวนั้น ต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมมากมายหรือดูสื่อของต่างประเทศเพิ่มเติมก็ได้ และเนื้อเรื่องในการถ่ายทำควรมีความสมเหตุสมผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ก็จะทำให้ผลงานออกมาดีได้ครับ” นายธีรุตม์ สันหวัง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ตัวแทนจากทีม กุ๊งกิ๊ง เจ้าของผลงาน ‘ควักกระเป๋า’ รางวัลชมเชยแชร์ประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการว่า “โครงการนี้ผมมองว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับ เพราะเราได้นำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาปรับใช้ในการแข่งขัน อีกทั้งยังได้สอนให้พวกเรารู้ว่าไม่ใช่แข่งขันกับตัวเองเพียงอย่างเดียว พวกเรายังต้องแข่งขันกับเวลาและเพื่อนๆต่างสถาบันทั่วประเทศอีกด้วย ความสามัคคีและความตั้งใจในการทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญมาก และที่สำคัญที่สุดคือการเปิดรับสื่อให้เยอะๆ เพราะสื่อในปัจจุบันเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา เราจะได้เป็นคนทันสมัย ทันสื่อ และจะได้นำความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้กับผลงานของเราได้ครับ”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201372614511.doc
201372614512.jpg
201372614513.jpg
201372614514.jpg
 
ทีมงาน