หัวข้อ :  ชูป๊อบ ... ดาว ม.หาดใหญ่ “หากจัดสรรเวลาเป็น...จะเรียนและทำกิจกรรมอย่างมีความสุจ”
เมื่อวันที่ 26/7/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
นางสาววิจิตรา ชูแดง หรือ ชูป๊อบ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกเป็นดาว ม.หาดใหญ่ จากการประกวด ดาวเดือนม.หาดใหญ่ เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา เป็นตำแหน่งที่ชูป๊อบภูมิใจที่เพื่อน ๆ และพี่ ๆ ทุกคนในมหาวิทยาลัย เห็นความสามารถของตนเอง และมั่นใจว่าตนเองจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ นักศึกษาได้ “การประกวดดาวเดือนเป็นกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่า เพื่อน ๆ ที่ร่วมประกวดดาวเดือนทุกคนน่ารักและมีความสามารถ ระหว่างการประกวดได้รู้จักเพื่อนใหม่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ ร่วมกัน ที่ประทับที่สุดในกิจกรรมประกวดดาวเดือน คือการแสดงความสามารถบนเวที ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย ชูป๊อบและเพื่อน ๆ ที่ร่วมประกวดทุกคนทุ่มเทและตั้งใจทำการแสดง ซึ่งทุกคนทำได้ดีและสนุกกับการประกวดในครั้งนี้มาก ๆ โดยหลังจากการประกวดและได้รับคัดเลือกให้เป็นดาว ม.หาดใหญ่ ชูป๊อบจะตั้งใจเรียน ตั้งใจทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ นักศึกษาค่ะ” ชูป๊อบกล่าว ชูป๊อบกล่าวเสริมถึงความใฝ่ฝันกับอนาคตที่ตั้งใจว่า อยากทำงานเป็นไกด์นำเที่ยว จึงตัดสินใจเรียนต่อในสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ และเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาให้กับตัวเอง นอกจากนี้ชูป๊อบยังสนใจทำงานเสริมเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ ๆ ด้วยการทำงานเป็น MC ให้กับผลิตภัณฑ์และบริษัทต่าง ๆ ซึ่งจะเลือกทำงานที่ไม่กระทบต่อเวลาเรียน โดยชูป๊อบทิ้งท้ายว่าการทำกิจกรรมนอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน เป็นสิ่งที่เธอชื่นชอบและจำเป็นต่อชีวิตนักศึกษา ซึ่งเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตใหม่ ๆ อยู่เสมอ เมื่อรักที่จะทำกิจกรรมแล้ว ก็ต้องรู้จักจัดสรรเวลาให้เป็นด้วย โดยจะให้เวลากับการเรียนเป็นอันดับหนึ่ง และการทำกิจกรรมเป็นเรื่องเสริมจากการเรียน หากจัดสรรเวลาเป็น ก็จะเรียนและทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุจ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201372614491.doc
201372614492.jpg
201372614493.jpg
201372614494.jpg
 
ทีมงาน