หัวข้อ :  ดาว-เดือน ม.หาดใหญ่ ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 9/7/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ตลอดเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา กิจกรรมมีตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเฟรชชี่ เกมส์ 2013 กิจกรรมสายใยสายสัมพันธ์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ โดยกิจกรรมการประกวดดาว-เดือนถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักศึกษาให้ความสนใจ เพราะในแต่ละปีจะมีนักศึกษาตัวแทนแต่ละคณะออกมาแสดงความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ นักศึกษา โดยดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2556 ของม.หาดใหญ่ในปีนี้ คือ ตำแหน่งดาว ได้แก่นางสาววิจิตรา ชูแดง หรือ ชูป๊อบ คณะบริหารธุรกิจ และตำแหน่งเดือน ได้แก่ นายวิทวัส สุขเกษม หรือนิกกี้ คณะนิเทศศาสตร์
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20137916121.jpg
20137916122.jpg
20137916123.jpg
DSC_4976.jpg
 
ทีมงาน