หัวข้อ :  ม.หาดใหญ จัด “จุดไต้ฯ” เฉลิมพระเกียรติในหลวง
เมื่อวันที่ 14/6/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดกิจกรรมโครงการ “จุดไต้ส่องสว่างนำทางสังคม” และโครงการ “ ซือดะ ประชาธิปไตยไปกับสิงห์มะหาด” ของคณะรัฐศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 67 ปี โดยมีว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โชติพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาตใต้ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ม.หาดใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมจุดไต้ฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนืองแน่นเต็มลานจัตุรัสเมืองหาดใหญ่ (หอนาฬิกา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201361412571.doc
201361412572.jpg
201361412573.jpg
201361412574.jpg
 
ทีมงาน