หัวข้อ :  10 ปี รัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต เก่ง-ดี คืนสู่สังคม
เมื่อวันที่ 6/6/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงความสำเร็จสู่ปีที่ 10 ของคณะรัฐศาสตร์ เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ พร้อมเดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่ “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” และโครงการเรียนปริญญาตรีควบปริญญาโท มุ่งผลิตบัณฑิตที่เก่งและดีออกรับใช้สังคม ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้วกล่าวว่า “คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปี ที่คณะรัฐศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาถือว่าประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่สามารถสอบเข้ารับราชการเป็นทหาร ตำรวจ ปลัดอำเภอ พนักงานในองค์กรรัฐ และเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์เปิดสอนใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และในปีการศึกษา 2556 เปิดสาขาใหม่ คือสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อขานรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นอกจากนี้ยังมีโครงการเรียนปริญญาตรีควบปริญญาโทภายในเวลา 5 ปี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้มีโอกาสเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด” สำหรับกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 10 ปีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว กล่าวเสริมว่า “คณะรัฐศาสตร์ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ หลายโครงการ เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของคณะในตลอดระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ จัดประกวดคำขวัญและโลโก้ 10 ปีคณะรัฐศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตโดยศิลปินดังระดับประเทศ จัดอุปสมบทหมู่พระ 16 รูป เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครอบรอบ 16 ปี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมายุครบ 81 พรรษา จัดเวทีทอล์คโชว์สำหรับนักศึกษา จัดตั้งวงดนตรีของคณะในชี่อวง ”PS Band” จัดการแข่งขันวิ่งสู่สันติภาพร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำหนังสือ Pocket book “รัฐศาสตร์มะหาดสาร โดยเชิญนักรัฐศาสตร์ดีเด่น ให้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความลงใน Pocket book ของคณะด้วย”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20136612591.doc
20136612592.jpg
20136612593.jpg
 
ทีมงาน