หัวข้อ :  “อ้อม สุวดี”นักศึกษาเสียสละ...ทำกิจกรรมเพื่อมหา’ลัย
เมื่อวันที่ 1/5/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
“อ้อม สุวดี”นักศึกษาเสียสละ...ทำกิจกรรมเพื่อมหา’ลัย อ้อม หรือ นางสาวสุวดี ศรีสมบูรณ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล”นักศึกษาที่เสียสละ ให้ความร่วมมือด้านพัฒนานักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย” ในงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ถือเป็นรางวัลสำคัญที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มอบให้แก่นักศึกษาตัวอย่าง ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี และเป็นนักศึกษาผู้เสียสละทำกิจกรรมช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยอย่างแข่งขัน นอกจากนี้อ้อมยังเป็นนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จากรางวัลต่าง ๆ มากมายที่เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งการประกวดร้องเพลง และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อาทิ รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการสร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA ในปี 2554 รางวัลชมเชยนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2554 รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2555 อ้อมกล่าวแสดงความรู้สึก หลังได้รับรางวัลนักศึกษาผู้เสียสละฯว่า “ดีใจมากกับรางวัลนักศึกษาเสียสละฯ ถือเป็นรางวัลที่สร้างกำลังใจให้อ้อมตั้งใจทำงานต่อไป เพราะนอกจากต้องทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างเต็มที่แล้ว อ้อมยังทุ่มเทให้กับการทำกิจกรรมอย่างดีที่สุดด้วย เพราะการได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ ถือว่าเราได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์และเพื่อน ๆ ดังนั้นจึงต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุด ที่สำคัญการทำกิจกรรมสอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตที่มีทั้งสุขและทุกข์ เรียนรู้การแก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งหาไม่ได้ในห้องเรียน” อ้อมเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้าน ที่สำคัญมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันและทันสมัย โดยตลอดระยะเวลาที่เรียนใน ม.หาดใหญ่ อ้อมได้เรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติจริงอย่างเต็มที่ จนค้นหาตัวเองเจอว่าชอบและเหมาะกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ และอยากเป็นนักประชาสัมพันธ์เมื่อเรียนจบ โดยอ้อมกล่าวเสริมว่า “อ้อมอยากทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ รู้สึกว่างานด้านนี้เป็นงานที่สนุกและท้าทาย เป็นงานที่เราต้องกระตือรือร้นตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่อ้อมเรียนที่ม.หาดใหญ่ ที่นี่สอนอ้อมในหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ชีวิตจากการทำกิจกรรม ซึ่งทำให้อ้อมมั่นใจว่า จะนำความรู้ความสามารถที่ได้จากมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20135111471.doc
20135111472.jpg
 
ทีมงาน