หัวข้อ :  บริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ขึ้นแท่นคณะยอดนิยมภาคใต้ ทุ่มงบ 120 ล้าน สร้างอาคารใหม่รองรับนักศึกษา
เมื่อวันที่ 6/4/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร

บริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ขึ้นแท่นคณะยอดนิยมภาคใต้
ทุ่มงบ
120 ล้าน สร้างอาคารใหม่รองรับนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ขึ้นแท่นคณะยอดฮิตอันดับ 1 ของภาคใต้ เด็กใต้ตบเท้าเข้าเรียนเพียบ มหาวิทยาลัยทุ่มงบ 120 ล้าน สร้างอาคารคณะหลังใหม่รองรับนักศึกษา ด้านคณบดีเผย เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียน

ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2556 นี้มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นจำนวนมาก เมื่อรวมเข้ากับจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่เดิม ทำให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลายเป็นคณะยอดนิยมอันดับหนึ่งของภาคใต้ มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดในบรรดาคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคใต้  จากจำนวนนักศึกษาของคณะที่สูงขึ้นทุกปี ทำให้เมื่อปี 2555 มหาวิทยาลัยได้ทุ่มงบประมาณจำนวน 120 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารคณะบริหารธุรกิจหลังใหม่เพื่อรองรับนักศึกษา โดยอาคารดังกล่าวมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2557

“อาคารคณะบริหารธุรกิจหลังใหม่จะมีความสูง 6 ชั้น มีการออกแบบที่ทันสมัยภายใต้คอนเซ็ปต์ Learning Revolution มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 12,000 เมตร เพื่อความพร้อมในการเปิดรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ของนักศึกษา ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการพัฒนาการศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านมาตรฐานวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา เพื่อก้าวสู่การเป็นคณะชั้นนำของภูมิภาคภาคใต้อย่างเต็มภาคภูมิ” ดร.วิทวัสกล่าว

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดยเปิดคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรก เน้นการผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการ และการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์อย่างลึกซึ้ง มีทักษะในการใช้วิทยาการและเครื่องมือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานในตลาดอาเซียนได้ เพื่อรองรับการมาถึงของประชาคมอาเซียนในปี 2558

“เป็นเวลา 16 ปีเต็มที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตคุณภาพออกรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “เรียนที่คณะบริหารธุรกิจ เหมือนได้ทำธุรกิจจริง” กล่าวคือ นักศึกษาไม่เพียงเรียนรู้ในห้องเรียน แต่จะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงด้วย เช่น เรามีศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้วิจัยร่วมกับภาคธุรกิจและชุมชน มีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการทำธุรกิจจริง เป็นต้น” คณบดีกล่าว


 
ดาวน์โหลดไฟล์
20134610411.doc
20134610412.jpg
20134610413.jpg
20134610414.jpg
 
ทีมงาน