หัวข้อ :  น้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม...หนังตะลุงร่วมสมัย ชวนน้องๆ ม. 6 เรียนต่อ ม.หาดใหญ่
เมื่อวันที่ 4/3/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
น้องเดียว หรือ นายบัญญัติ สุวรรณแว่นทอง นายหนังตะลุงคณะน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เพื่อถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยการแสดงหนังตะลุงที่มีเนื้อหาเชิญชวนให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน 7 สาขาวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2556 น้องเดียวกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่า “ขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่สนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเห็นความสำคัญของหนังตะลุง และเปิดโอกาสให้หนังตะลุงได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาต่อให้แก่เยาวชน สุดท้ายนี้ขอฝากถึงเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ช่วยกันทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่นับวันกำลังถูกกลืนกินด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และวัฒนธรรมจากชาติอื่น ซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ถือเป็นกำลังสำคัญ ที่จะช่วยฟื้นฟูให้วัฒนธรรมของชาติไทยได้คงอยู่ต่อไป”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20133416451.doc
20133416452.jpg
20133416453.jpg
20133416454.jpg
 
ทีมงาน