หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ - UniMAP สานสัมพันธ์วิชาการ
เมื่อวันที่ 20/2/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
Prof. Dr.Kamarudin Hussin อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย เข้าพบ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่าง UniMAP และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20132201651.doc
20132201652.jpg
20132201653.jpg
20132201654.jpg
 
ทีมงาน