หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จับมือสสปน. เร่งพัฒนาหลักสูตรไมซ์
เมื่อวันที่ 20/2/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"หลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล"ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในการสนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่นักศึกษา โดยหลักสูตรไมซ์ว่าด้วยเรื่องการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้านานาชาติ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาล ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งจะขยายตัวมากขึ้นในตลาดอาเซียน ณ ห้องประชุมสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี ม.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201322014181.doc
201322014182.jpg
201322014183.jpg
201322014184.jpg
 
ทีมงาน