หัวข้อ :  อ.อรุณศักดิ์ ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”
เมื่อวันที่ 21/1/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
อ.อรุณศักดิ์ ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” อาจารย์อรุณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์ อาจารยประจำสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เจ้าของผลงานปฏิมากรรมร่วมสมัย “จังหวะเวลาที่เปลี่ยนแปลง” คว้ารางวัลดีเด่น ประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ในการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2555 จัดโดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย โดยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา อาจารย์อรุณศักดิ์เล่าถึงผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “ผลงานชิ้นนี้เรียกว่าปฏิมากรรมร่วมสมัย ใช้โลหะมาเชื่อมต่อให้เป็นรูปร่างที่เราจินตนาการขึ้นมา ซึ่งความยากของการสร้างผลงานนั้นยากที่สุดในขั้นตอนของการคิดงาน ใช้เวลานานสมควรกว่าจะคิดและร่างออกแบบให้เป็นรูปร่างที่ต้องการได้ สำหรับการประกวดในครั้งนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ภูมิใจ เพราะที่ผ่านมาเข้าร่วมการประกวดอยู่หลายครั้งแต่ยังไม่เคยได้รับรางวัล ในปีนี้ถือว่าตนเองทำสำเร็จและได้รางวัลมาอย่างที่ตั้งใจ ทำให้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในชิ้นต่อ ๆ ไป” นอกจากนี้อาจารย์อรุณศักดิ์ยังฝากถึงน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเรียนในด้านศิลปะด้วยว่า “การที่จะเรียนศิลปะให้ประสบความสำเร็จนั้น อันดับแรกคือให้ถามตัวเองว่ารักในงานศิลปะหรือไม่ หากรักและชื่นชอบจริง ๆ จะทำให้เราเรียนศิลปะอย่างมีความสุขและสนุกกับการสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากนี้จะต้องมีความพยายามและอดทน เพราะการทำงานศิลปะต้องใช้เวลา หากไม่อดทนก็ทำงานไม่สำเร็จ สุดท้ายคือรู้จักคิดและแก้ปัญหา ผลงานทุกชิ้นกว่าจะสำเร็จ ล้วนผ่านปัญหามาทั้งนั้น ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาระหว่างทำงาน ก็ต้องรู้จักคิดรู้จักแก้ไขไปเรื่อย ๆ ซึ่งหากทำได้อย่างที่อาจารย์แนะนำ รับรองว่าศิลปะจะให้สิ่งดี ๆ หลายอย่างกับชีวิตคุณแน่นอน”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20131218561.doc
20131218562.jpg
20131218563.jpg
20131218564.jpg
 
ทีมงาน