หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ส่งเสริม ‘จบแล้วมีงานทำ’ นักศึกษาคึกคักแห่เข้างาน MOCK JOB
เมื่อวันที่ 15/1/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการ Mock Job Interview ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมจำลองการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานจริงจากสถานประกอบการ อาทิ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (7-11) , บจก. โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แปซิฟิกแปรรูป น้ำ จำกัด, บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด, เทสโก้โลตัส, Big-C, บริษัท ไทยแอร์เอเชีย, โรงแรมเซ็นทารา , โรงแรมหรรษาเจบี, บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน โรงเรียน ห้างร้านและสถานประกอบการอื่น ๆ กว่า 30 หน่วยงาน และมีตำแหน่งงานว่างกว่า 200 อัตรา โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่กว่า 600 คน โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะก้าวสู่ตลาดแรงงานในเร็ว ๆ นี้ ภายในกิจกรรมจะให้นักศึกษาเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมกรอกใบสมัครและนำไปยื่นให้กับสถานประกอบการต่าง ๆ โดยสถานประกอบการจะทำการสัมภาษณ์งานนักศึกษา และประเมินผลการสัมภาษณ์พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาหลังสัมภาษณ์งานเสร็จ สำหรับปีการศึกษา 2555 นี้ สถานประกอบการสนใจให้นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์งานจริงที่สถานประกอบการเพื่อรับเข้าทำงาน มากถึง 200 คน อาจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา กล่าวว่า”โครงการ Mock Job Interview จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสมัครงานและสัมภาษณ์งานให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน ทั้งยังเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเองด้านการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และนำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานจริง ๆ ต่อไป รวมถึงโอกาสได้งานทำจากการเข้าร่วมโครงการอีกด้วย” ด้านนายศักดิ์ธนา แซ่ล้อ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้กล่าวว่า “โครงการ Mock Job Interview เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง ซึ่งนักศึกษาสามารถสัมภาษณ์งานกับผู้ประกอบการที่ตนประสงค์จะเข้าทำงาน ทั้งยังทราบถึงเทคนิค วิธีการสัมภาษณ์งาน เพื่อเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานจริง ๆ โดยผมและเพื่อน ๆ ต่างคาดหวังว่าจะได้รับคัดเลือกเข้าทำงานจากโครงการนี้ ผมอยากให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อไป เพราะมันมีประโยชน์แก่นักศึกษา และสามารถนำประสบการณ์นี้ไปใช้ได้จริงครับ”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20131151241.doc
20131151242.jpg
20131151243.jpg
20131151244.jpg
 
ทีมงาน