หัวข้อ :  เพลงพรปีใหม่...เสียงจากเด็ก ๆ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดฯ
เมื่อวันที่ 11/1/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2556 คณะนักเรียนจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมร้องเพลงอวยพรปีใหม่ให้แก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้กล่าวคำอวยพรและมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนที่มาร่วมร้องเพลงในวันนี้ ในบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจ ณ ห้องอาหารร้อยเกาะ อาคารสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201311117211.jpg
201311117212.jpg
201311117213.jpg
DSC_0056.JPG
 
ทีมงาน