หัวข้อ :  ชมรมคนแบกเป้ ม.หาดใหญ่ รับรางวัลอนุรักษ์พลังงาน
เมื่อวันที่ 21/12/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ขอแสดงความยินดี กับ ชมรมคนแบกเป้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โด้รับรางวัลชมเชยการประกวดปฎิบัติการรณรงค์ 84 ห้องเรียน อนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จากสำนักงานกำกับพลังงาน โดยมีอาจารย์นุกูล ชิ้นฟัก อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคนแบกเป้ เข้ารับรางวัลฯ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201212211751.jpg
201212211752.jpg
201212211753.jpg
2.jpg
 
ทีมงาน