หัวข้อ :  เครือข่าย 5 สถาบันหัวใจอาสา
เมื่อวันที่ 30/11/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
เครือข่าย 5 สถาบันหัวใจอาสา ฝ่ายส่งเสริมวินัยและคุณภาพชีวิตนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ นักศึกษาอาสาพยาบาล นครา จัดโครงการสร้างสัมพันธ์ 5 สถาบันเด็กไทยหัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยนักศึกษาจากชมรมนครา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นักศึกษาจากชมรมนาคบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นักศึกษาจากชมรมกู้ภัยศรีโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักศึกษาจากชมรมแคร์ แคแสด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนักศึกษาจากชมรมวิทยุสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำกิจกรรมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีนักศึกษาอาสาพยาบาล นครา ม.หาดใหญ่เป็นหน่วยงานต้นแบบ โดยจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง หาดใหญ่ เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2012113015421.doc
2012113015422.jpg
2012113015423.jpg
2012113015424.jpg
 
ทีมงาน