หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาส “5 ธันวา มหาราช”
เมื่อวันที่ 13/11/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเชิญบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมถึงองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง U-Studio ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยออกอากาศทางช่อง 16 HAC TV ตลอดเดือนธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในจังหวัดสงขลา ที่พร้อมใจกันเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในโอกาสพิเศษนี้เป็นจำนวนมาก ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลตำบลควนลัง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลนาทวี เทศบาลตำบลสะเดา เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนราษฎร์ยินดี ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุฯ ชุมนุมการเกษตรและสหกรณ์หาดใหญ่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สถาบันในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร และโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2012111312381.doc
2012111312382.jpg
2012111312383.jpg
2012111312384.jpg
 
ทีมงาน