หัวข้อ :  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ... เตรียมควาพร้อมรับน้ำท่วม จัดโครงการอบรมการซ้อมขับยานพาหนะทางน้ำ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เมื่อวันที่ 15/10/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ... เตรียมควาพร้อมรับน้ำท่วม จัดโครงการอบรมการซ้อมขับยานพาหนะทางน้ำ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยสำนักพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่ จัดโครงการอบรมการซ้อมขับยานพาหนะทางน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ประตูระบายน้ำบ้านท่าควน คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ ในการเรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการควบคุมเรือยางและเรือไฟเบอร์ติดเครื่องยนต์ เพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2555 นี้
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201210151481.doc
201210151482.jpg
201210151483.jpg
201210151484.jpg
 
ทีมงาน