หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ อบรม”จิตวิทยาการให้คำปรึกษา”
เมื่อวันที่ 6/10/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร

ม.หาดใหญ่ อบรม”จิตวิทยาการให้คำปรึกษา”
แก่ครูแนะแนวทั่วภาคใต้


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการสานสัมพันธ์ครูแนะแนว ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่นให้แก่ครูแนะแนวในโรงเรียนทั่วภาคใต้ ในปีนี้จัดอบรมหัวข้อ “จิตวิทยาการให้คำปรึกษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยา เป็นวิทยากรฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2555  ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นท์เพลส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ประเสริฐสุข วิทยากรในการฝึกอบรมกล่าวว่า “มีความผูกพันกับครูแนะแนวเพราะทำงานเป็นนายกสมาคมแนะแนวฯและเป็นอุปนายกฯมาหลายปี ทำให้อยากมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กับครูแนะแนวในภาคใต้ รู้สึกดีใจที่ครูแนะแนวมีความตื่นตัวในการเรียนรู้ เอาจริงเอาจังกับการฝึกอบรม โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุยซักถามอยู่ตลอดระยะเวลาในการอบรม หากมีการจัดโครงการในครั้งหน้า อยากจะเพิ่มเติมเวลาในส่วนการฝึกปฏิบัติ เพราะการให้คำปรึกษาเป็นวิชาทักษะที่ต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ โดยคาดว่าการอบรมในครั้งนี้ จะช่วยให้ครูแนะแนวมีความรู้ที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น”
         
อาจารย์สมพิศ สุวรรณพงษ์ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวถึงความประทับใจในการเข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ว่า “โครงการนี้ดีมาก ๆ ถือเป็นกิจกรรมสานสัมพัน์ครูแนะแนวในภาคใต้ ที่เปิดโอกาสให้ครูแนะแนวในแต่ละพื้นที่มาพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการ์การทำงานร่วมกัน โดยมีม.หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
จึงอยากขอบคุณม.หาดใหญ่ โดยเฉพาะท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต ม.หาดใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้แก่ชุมชน และอยากให้จัดโครงการดี ๆ แบบนี้อีกในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ”

 

 


 
ดาวน์โหลดไฟล์
201210612201.doc
201210612202.jpg
201210612203.jpg
201210612204.jpg
 
ทีมงาน