หัวข้อ :  “อ้อม สุวดี”นักกิจกรรม...รางวัลพระราชทาน
เมื่อวันที่ 20/9/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
“อ้อม สุวดี”นักกิจกรรม...รางวัลพระราชทาน อ้อม หรือ นางสาวสุวดี ศรีสมบูรณ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.หาดใหญ่ เป็นนักศึกษาทุนเรียนดีกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย มีความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลง และได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดร้องเพลงหลายเวที ล่าสุดคว้ารางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถือเป็นนักศึกษาตัวอย่างที่เก่งทั้งเรียนและทำกิจกรรม โดยรางวัลในครั้งนี้เป็นกำลังใจให้ตั้งใจทำงานต่อไป และฝันอยากจะเป็นนักประชาสัมพันธ์เมื่อเรียนจบ “ดีใจมากกับรางวัลพระราชทานที่ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลที่สร้างกำลังใจให้อ้อมตั้งใจทำดีต่อไป เพราะนอกจากต้องทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างเต็มที่แล้ว อ้อมยังทุ่มเทให้กับการทำกิจกรรมอย่างดีที่สุดด้วย เพราะการได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ ถือว่าเราได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์และเพื่อน ๆ ดังนั้นจึงต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุด ที่สำคัญการทำกิจกรรมสอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตที่มีทั้งสุขและทุกข์ เรียนรู้การแก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งหาไม่ได้ในห้องเรียน” อ้อมชอบงานด้านสื่อสารมวลชน จึงเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ที่ม.หาดใหญ่ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้าน ที่สำคัญมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันและทันสมัย โดยตลอดระยะเวลาที่เรียนใน ม.หาดใหญ่ อ้อมได้เรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติจริงอย่างเต็มที่ จนค้นหาตัวเองเจอว่าชอบและเหมาะกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ และอยากเป็นนักประชาสัมพันธ์เมื่อเรียนจบ “อ้อมอยากทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ รู้สึกว่างานด้านนี้เป็นงานที่สนุกและท้าทาย เป็นงานที่เราต้องกระตือรือร้นตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่อ้อมเรียนที่ม.หาดใหญ่ ที่นี่สอนอ้อมในหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ชีวิตจากการทำกิจกรรม ซึ่งทำให้อ้อมมั่นใจว่า จะนำความรู้ความสามารถที่ได้จากมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201292010141.doc
201292010142.jpg
201292010143.jpg
 
ทีมงาน