โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
125/501 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Tel: 074 425247-8 Fax: 074-424169
www.pprep.ac.th


 
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169