สารจาก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์


ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว

         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของเมืองไทย มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ดี สัมผัสได้  ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความยินดีที่เข้าสู่รั้วขาว-แดง  เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตในระดับอุดมศึกษา นักศึกษา จะมีภาระกิจร่วมกันคิดร่วมกันปฎิบัติผ่านสโมสรนักศึกษา หรือกิจกรรมต่างๆ  จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ควบคู่กับวิชาความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นการเพิ่มทักษะเพื่อให้มีสติปัญญาและจริยธรรม ที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง คือ การสนับสนุนกีฬาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านกีฬา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 Ms.Viola Jepchirchir Kimeli นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ได้รับรางวัลนักกีฑาหญิงยอดเยี่ยมใน การแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 เป็นรางวัล 3 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาวิ่ง1,500 เมตร 5,000 เมตร (ทำลายสถิติ) 10,000 เมตร และนักกีฬาอื่นๆ เป็น 5 เหรียญเงินจากกรีฑาและเปตอง และ2เหรียญทองแดง จากกรีฑา รวมทั้งการสร้างชุมชนสัมพันธ์อย่างมืออาชีพของผู้บริหารและคณาจารย์ กระทั่งอยู่ระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยภาคใต้

         การเป็นบุคลากรที่ดีของชาติในอนาคต เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอาเซียน นักศึกษาจะต้องจัดระเบียบชีวิตของตนเองให้พร้อมและมีความสุข ตั้งใจเรียนและใช้โอกาสในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้คุ้มค่า สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งทั้งระเบียบวินัย และเป็นบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ คือ เก่งและดีอย่างแท้จริง

ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว            
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
และคณบดีคณะรัฐศาสตร์
          

<< กลับสู่หน้าหลัก >>