1. การทดสอบกอรี เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยรับสมัครจากนักเรียนนักศึกษา (เพศชาย อายุไม่เกิน20 ปี) ในจังหวัดภาคใต้ หรือ ภาคอื่นๆที่สนใจเข้าร่วม โดยแต่ละสถาบันสามารถส่งเข้าร่วมได้ 1 คน
2. การทดสอบมุร๊อตตั้ล เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยรับสมัครจากนักเรียน นักศึกษา (เพศชาย อายุไม่เกิน 20 ปี) ในจังหวัดภาคใต้ หรือ ภาคอื่นๆที่สนใจเข้าร่วม โดยแต่ละสถาบันสามารถส่งเข้าร่วมได้ 1 คน
3. การประกวดอนาชีด (ประเภททีมชาย) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยรับสมัคร นักเรียนและนักศึกษา (เพศชาย อายุไม่เกิน 20 ปี) ในจังหวัดภาคใต้ หรือ ภาคอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมโดยแต่ละสถาบันสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ 1 ทีม (จำนวนสมาชิกในแต่ละทีม 3 คนขึ้นไป)
4. การประกวดอนาชีด (ประเภททีมหญิง) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยรับสมัคร นักเรียนและนักศึกษา (เพศหญิง อายุไม่เกิน 20 ปี) ในจังหวัดภาคใต้ หรือ ภาคอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมโดยแต่ละสถาบันสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ 1 ทีม (จำนวนสมาชิกในแต่ละทีม 3 คนขึ้นไป)
5. การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อเรื่อง “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทไทยแลนด์ 4.0” เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยรับสมัครจากนักเรียน นักศึกษา (อายุไม่เกิน 20 ปี) ในจังหวัดภาคใต้หรือภาคอื่นๆที่สนใจเข้าร่วมไม่จำกัดเพศ โดยแต่ละสถาบันสามารถส่งเข้าร่วมได้ 1 คน

 

ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะเปิดรับสมัครสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
1. การทดสอบกอรี (เยาวชน) เปิดรับสมัครจำนวน 20 คน
2. การทดสอบมุร๊อตตั้ล เปิดรับสมัครจำนวน 20 คน
3. การประกวดอนาชีด (ประเภททีมชาย) เปิดรับสมัครจำนวน 15 ทีม
4. การประกวดอนาชีด (ประเภททีมหญิง) เปิดรับสมัครจำนวน 15 ทีม
5. การประกวดสุนทรพจน์ เปิดรับสมัครจำนวน 20 คน
สถาบันที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมายัง สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวยุพิณ หมีนอะหวัง: 08-6956-9066, 074-200-300 อาจารย์สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ: 08-9299-7036, อาจารย์สุกรี บุญเทพ: 09-2393-7388


จุฬาราชมนตรี
เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู
ผู้รับใบอนุญาตและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นายอำเภอจะนะ นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์
นายอำเภอเขาชัยสน นายบำเหน็จ บินหรีม
ประธานสมาพันธ์กอรี 14 จังหวัดภาคใต้
ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล
ร้อยโท สุรกำพล อดุลยรัตน์