รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

Academic Year 2016-2017
Didyasarin International College

  Bachelor of Arts (Business Chinese) (First Class Honors)
1 Miss Suwalee
Praditrungwuttana
  Bachelor of Arts (Business Chinese)
2 Miss Buchita
Kaewprakob
3 Miss Chantapitchaya
Pokasirichanwong
4 Mr. Ekapon Saetan
5 Miss Kanokpit
Petchumrat
6 Miss Porawan Yindee
7 Miss Wassana
Thongnoon
8 Miss Wisanyada
Chalanpak
9 Miss Witchayaporn
Meechaichana