รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

  ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1 นายวรวัชร มาโนช
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
2 นางสาวคริตตีน่า ชุง
3 นายชวิน เตชะสาย
4 นายธีรรักษ์ รักนุ้ย
5 นางสาวน้ำเพชร นิลทะรัตน์
6 นายปฏิวัติ ยินดี
7 นายมาร์ติน ไชยสุวรรณ
8 นายวุฒิศักดิ์ ดำจำนงค์
9 นายศุภชัย แก้วงาม