ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย
บัดนี้ – 30 เมษายน 2561

ลงทะเบียนฟังบรรยาย

- https://goo.gl/forms/gXcvEpJKWy1DnmPD2

แจ้งผลการชำระค่าลงทะเบียน

- https://goo.gl/forms/SF5SK3Cyrj4cEGZ82

** กรณีท่านไม่สะดวกใช้ระบบ

- Download แบบฟอร์มลงทะเบียน-ฟังบรรยาย

แจ้งผลการชำระค่าลงทะเบียน

- https://goo.gl/forms/SF5SK3Cyrj4cEGZ82

More Information Please Contact

For International Conference

นางสาวพิมพ์ณดา เขมกุลนาถ
(Ms.Pimnada Khemkullanat)
Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
E-mail: dric@hu.ac.th

For National Conference

นางสาวสหัทนา ชัยรี
(Ms.Sahattana Chairee)
Tell: (+66) 074 424 776
E-mail: rd@hu.ac.th