สิ่งอำนวยความสะดวก


eUniversity เป็นโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

Wireless Campus บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายทุกอาคาร

หอพักนักศึกษา

ศูนย์หนังสือ

ห้องละหมาด

ห้องปฏิบัติการ Multimedia

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของสถาบันการศึกษาในภาคใต้

สำนักวิทยบริการ ประกอบด้วยห้องสมุดที่ทันสมัย พร้อมด้วย Multimedia Service

ศาลจำลอง

สนามฟุตบอล

ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา การทำกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งเป็น หอประชุมใหญ่ประจำมหาวิทยาลัย

ห้องฟิตเนส/สนามเทนนิส/ห้องสคว๊อซ

ศูนย์สอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ MOS & Prometric Testing Center

SOS ศูนย์บริการนักศึกษาแบบครบวงจร

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์และสถานีวิทยุชุมชน U Radio 101.25 MHz

สโมสรนักศึกษา

ห้องซ้อมดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสากล

ไปรษณีย์

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์และสถานีวิทยุชุมชน U Radio 101.25 MHz

รถรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย

รถตุ๊กตุ๊กรับ-ส่ง

บริการแนะแนวและจัดหางาน

บริการประกันอุบัติเหตุ

บริการรถพยาบาล