บทความสาขาวิชาการตลาด
 
 
1
เจนเนอเรชั่น เอกซ์ - วาย กับความท้าทายทางการตลาด
2
การบริการที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
3
  ทำไมต้อง CRM
4
  มุมมองการตลาดในปัจจุบัน
5
  แฟรนไซส ์(Franchise) ธุรกิจสำเร็จรูป?
6
  (PRICING) ถูกจริง หรือ ถูกหลอก  ! 
7
  ธุรกิจชุมชน : แนวทางในการพัฒนาชนบท 
8
  108 วิธี การโฆษณาชวนเชื่อ (เชื่อถือไม่ได้)
9
  Lifestyle Marketing : กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
10
  วิธีการสอนในแบบ...ขนมปังปิ้ง (TOAST)
11
  กลยุทธ์การตลาดกับกระแส J-Pop & K-Pop Culture
12
  เมื่องาน PR เป็นหัวใจของการสร้างภาพลักษณ
13
  กลยุทธ์ราคาพลิกสถานการณ
14
  ต้นทุน...ที่ถูกลืม
15
  เปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดขาย
17
  From  Tom-yam-kung  To  Hamburger Crisis