EQ จริงๆ แล้วคืออะไรอ.อัญธิกา ปุนริบูรณ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ

          
          EQ คงจะไม่มีใครบอกว่าไม่เคยได้ยินคำ ๆ นี้ และก็คงไม่มีใครปฏิเสธว่า จริง ๆ แล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า EQ นั้นคืออะไรกันแน่
ดังนั้นเรามารู้กันเลยดีกว่า EQ ที่มีชื่อเต็มว่า Emotional Quotient หรือที่เรียกกันว่า E-Skills นั้นจริง ๆ แล้วหมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจ วิเคราะห์และใช้ความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้นั่นเอง แล้วคนที่มี EQ ที่ดีหรือไม่ดีเป็นอย่างไร สังเกตได้ดังนี้
ลักษณะของผู้ที่มี EQ ที่ดี
          1. สัมพันธ์ คือ จะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักสร้าง และรักษาสัมพันธ์ทีดีต่อตนเองและทุกคน
          2. มั่นคง คือ จะเป็นคนที่รักษาอารมณ์ของตนเองได้เป็นปรกติอย่างรวดเร็ว แม้จะเผชิญกับความเครียด หรือแรงกดดันมาก ๆ ก็ตาม
          3. ตรงเที่ยง คือ เป็นคนที่มีความเป็นกลาง และยุติธรรม
          4. เรียงร้อย คือ เป็นคนที่ใช้คำพูดที่อ่อนโยนกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนเหนือกว่า เสมอกัน หรือด้อยกว่าก็ตาม
          5. ค่อยคิด คือ เป็นคนที่คิดก่อนพูด และแสดงอารมณ์ได้อย่างถูกกาลเทศะ แบบสมวัย สมตำแหน่ง
          6. จิตสูง คือ เป็นคนที่มีจิตใจสงบ นิ่ง เย็น และยังเป็นคนที่สามารถอ่านความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นได้รวดเร็ว และถูกต้อง
          7. จูงใจ คือ เป็นคนที่สามารถโน้มน้าวคนอื่นโดยไม่ต้องใช้อำนาจ และ
          8. ไม่เครียด คือ เป็นคนที่สามารถสร้างและใช้อารมณ์ขันได้อย่างมีไหวพริบและถูกกาลเทศะ
     ส่วนลักษณะของผู้ที่มีปัญหาด้าน EQ
          1. ผิดไม่เป็น คือ เป็นคนที่ไม่เคยเชื่อว่าตนเองผิด หรือทำผิดไม่เป็น แม้ว่าตนเองจะทำผิดก็ไม่เคยรู้จักขอโทษหรือยอมรับผิด
          2. เน้นบริวาร คือ เป็นคนที่ชอบให้คนมาห้อมล้อม หรือชอบมีคนที่เรียกว่า “ลูกขุนพลอยพยัก” ที่ไม่กล้าขัดใจนาย มาอยู่ข้าง ๆ เพื่อทำให้ตนเองรู้สึกดียิ่งขึ้น
          3. เชียวชาญหมด คือ เป็นคนที่ชอบมองตนเองว่า “ดีเลิศประเสริฐศรี” เก่งเป็นอัจฉริยะในทุกทาง ทุกเรื่องที่ตนเองพูด ตนว่าอะไรทุกคนต้องฟัง และ
          4. ชอบกดขี่ คือ เป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยเข้าหูคน ใครได้ยินได้ฟัง ก็รู้สึกห่อเหี่ยวใจ ใช้พระเดชเข้ากำกับควบคุมคน แสดงอาการดูถูกคน ชอบทำให้คนอื่นรู้สึกเสียหน้าหรือต่ำต้อย
     สรุปได้ว่า E-Skills หรือ EQ ที่ดีนั้นเป็นไม่ยากเลย นั่นก็คือการเป็นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ทางลบของตนเองได้อย่างถูกกาลเทศะนั่นเอง ดังนั้น..ถ้าใครอยากเป็นคนที่มี EQ ที่ดีก็ต้องพยายามปฏิบัติตนตามลักษณะดังกล่าวข้างตน รับรองต่อไปนี้ คุณจะได้ยินแต่คำว่า “คุณนี่เป็นคนที่มี EQ ดีเยี่ยมจริง ๆ” แน่นอน

------------------------------------------------------------------------------------

บทความ