บทความสาขาวิชาการบัญชี
 
1
วิธีการตกแต่งตัวเลขกำไรสุทธิ
2
การควบคุมภายใน  ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
3
นักบัญชีกับสิ่งแวดล้อม
4
ต้นทุนและผลตอบแทนของผ้าทอเกาะยอ
5
ทิศทางใหม่… นักบัญชี...
6
  ทันสมัยในงานบัญชี !!!!!
7
  คุณวางแผนการเงินแล้วหรือยัง....???
8
  ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทางธุรกิจต่อการบัญช